Category Archives: โต๊ะโรงอาหาร

การเลือกโต๊ะโรงอาหาร

      Comments Off on การเลือกโต๊ะโรงอาหาร

การเลือกโต๊ะโรงอาหาร ควรเลือกโต๊ะให้เหมาะสมกับจำนวนของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเป็นเด็กเล็ก เด็กโต หรือผู้ใหญ่ ขนาดของโต๊ะต้องให้ได้พอเหมาะกับผู้ใช้งาน วัสดุที่เลือกใช้ อาทิ เด็กเล็กซึ่งค่อนข้างจะทำอาหารหกเลอะเทอะ ควรเลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย เช่น โต๊ะกว้าง 1.80 ม. จะเหมาะกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใหญ่ประมาณ 8 คน ถ้าเป็นเด็กอาจจะได้ 10-12 คน เป็นต้น ความลึกของโต๊ะโรงอาหาร ควรจะไม่น้อยกว่า 60 ซม. (60 เป็นความลึกที่ตัดไม้อัดแล้วลงตัว) ความทนทาน ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน เช่น ถ้าเลือกวัสดุประเภทไม้ ควรเลือกขนาดไม้ให้พอเหมาะ ไม่เล็กมากจนไม่แข็งแรง หรือ ไม่ใหญ่มากไปจนเทอะทะ ไม่น่าดู การต่อไม้ควรจะใช้การเข้าเดือย เพื่อให้เกิดความแข็งแรง และทำให้เฟอร์นิเจอร์สามารถใช้งานได้ยาวนาน วัสดุ ถ้าเลือกเหล็ก ควรพิจารณาให้มีขนาดและความหนาที่เหมาะสม เช่น ถ้าเลือกขนาดที่เล็ก อาจจะใช้เหล็กหนาเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ถ้าเลือกเหล็กที่ขนาดกว้าง อาจจะไม่ต้องหนามากเกินไปเพื่อควบคุมงบประมาณ เช่น ฃ… Read more »